Hướng dẫn kích hoạt office365

 
 

Hướng dẫn sử dụng Office 365

OneDrive

Cộng tác với người khác, lưu trữ, chia sẻ, đồng bộ tệp của bạn và tìm trợ giúp, đào tạo cũng như mẹo sử dụng OneDrive và OneDrive for Business.

Đào tạo

Word

Bắt đầu dự án của bạn với các mẫu, làm việc với người khác trên tài liệu và tìm trợ giúp, đào tạo và mẹo sử dụng Word.

Đào tạo

Excel

Xem có gì mới trong Excel, tải xuống mẫu và nhận mẹo, trợ giúp và đào tạo về Excel, bao gồm thông tin từ các chuyên gia trên kênh YouTube.

Đào tạo

Outlook

Thiết lập và tùy chỉnh Outlook, tạo và gửi email, sắp xếp hộp thư đến của bạn và quản lý email, danh bạ, tác vụ và lịch của bạn.

Đào tạo

Powerpoint

Tạo, chia sẻ và đồng tác giả bản trình bày, tạo trang chiếu, bảng và hoạt hình, cũng như chèn ảnh và video.

Đào tạo

Onenote

Xem các mẹo về cách thực hiện và định dạng ghi chú, vẽ và phác thảo, sắp xếp khoa học, chia sẻ và đồng bộ cũng như sử dụng OneNote trên thiết bị di động của bạn.

Đào tạo

Publisher

Thiết kế lịch, thiệp chúc mừng, nhãn, bản tin và tài liệu tiếp thị với các mẫu được thiết kế sẵn.

Đào tạo

Access

Tạo cơ sở dữ liệu, thêm bảng, sử dụng mối quan hệ, thêm và chỉnh sửa dữ liệu, quản lý dữ liệu bằng truy vấn, tạo biểu mẫu và báo cáo.

Đào tạo

Sharepoint

Khám phá trải nghiệm SharePoint hiện đại và tìm hiểu cách tìm và theo dõi site cũng như tin tức, tạo site, bài đăng và danh sách, tạo và chia sẻ tệp trong thư viện, đồng thời đồng bộ các tệp và thư mục SharePoint.

Đào tạo

Microsoft Teams

Thiết lập, tùy chỉnh và cộng tác trong các nhóm và kênh, làm việc với các bài đăng và tin nhắn và bắt đầu trò chuyện, cuộc gọi và cuộc họp.

Đào tạo

Sway

Tạo sway, thêm văn bản, hình ảnh, video cũng như thiết kế và chia sẻ nội dung Sway.

Đào tạo

Forms

Xây dựng biểu mẫu trong vài phút, tạo khảo sát, chia sẻ và phân tích kết quả của bạn.

Đào tạo

Stream

Bắt đầu tải lên, phân loại và chia sẻ video của bạn với Microsoft Stream.

Đào tạo

Visio

Tạo lưu đồ chi tiết, hoàn chỉnh với hình và đường kết nối, văn bản, ảnh và bảng.

Đào tạo

Yammer

Duy trì kết nối với mạng của bạn và tìm hiểu cách chia sẻ tệp, tải bản cập nhật công ty và giao tiếp bằng Yammer.

Đào tạo